Staatsbosbeheer past mountainbike-route aan

Duynvallei, 21 april 2015
Staatsbosbeheer past mountainbike-route aan
De gesprekken met de verschillende belangengroepen en de inloopavond over de mountainbike-route Schoorlse Duinen hebben Staatsbosbeheer doen besluiten de route op enkele punten aan te passen. Toezichthouders gaan strenger letten op het juiste gebruik van de verschillende paden.

Aanpassingen in de route

Staatsbosbeheer gaat de situatie bij de Schoorlse Zeeweg aanpassen. Hier steken mountainbikers de weg over, waarbij aan beide zijden een afdaling ligt. Voor de oversteek in zijn geheel wordt naar een andere oplossing gezocht. De situatie bij de ingang van de Nok wordt eveneens verbeterd. Staatsbosbeheer gaat een hek verplaatsen en de bewegwijzering aanpassen. Dit moet de situatie voor mountainbikers duidelijker maken zodat wandelaars hier niet meer voor onverwachte ontmoetingen met mountainbikers komen te staan.

Ruimte voor natuur én recreatie

De mountainbike-route in de Schoorlse Duinen wordt aangepast om ruimte te bieden aan natuur én recreatie. De natuur krijgt de ruimte in het westelijk deel. In het westelijk deel zijn na de bosbranden de verbrande bomen weggehaald zodat hier grijze duinen kunnen ontstaan, conform de Europese afspraken van Natura2000. In het oostelijk deel liggen straks de fiets- en wandelroutes. Bij het uitzetten van het tracé van de route gaat Staatsbosbeheer zorgvuldig te werk. Door maatwerk ter plaatse worden de natuur zoveel mogelijk ontzien. Er worden geen bomen gekapt voor de aanleg van de route.