nieuwe afvalcontainers

Duynvallei, 02 december 2019
Bij de verlenging van ons contract met het afvalverwerkingsbedrijf heeft de VvE in samenspraak met de eigenaren, de Verhuurder en de Beheerder gekozen voor gescheiden afvalverwerking met het plaatsen van containers voor papier, glas en plastic /blik naast de ondergrondse restafval container. Daarmee is de wens m.b.t. milieuvriendelijke afvalverwerking van veel eigenaren en gasten vervuld.