Mooie uitbreiding van ons strand verwacht

Duynvallei, 12 april 2014
Mooie uitbreiding van ons strand verwacht
Sinds maart 2014 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten noorden van de strandopgang Camperduin begonnen met het opspuiten van zand voor de kust van de Hondsbossche Zeewering. De komende maanden wordt duidelijk hoe de uitbreiding van ons strand totstandkomt en hoe de dijk aan zeezijde langzamerhand verdwijnt. Zie voor meer informatie de website van Kust op Kracht.